Elin Meredydd

Elin Meredydd

Rwyf yn artist ar gychwyn fy ngyrfa. Yn ystod fy ngradd yng Ngholeg Celf Wimbledon ac ers graddio yn 2015 mae fy ngwaith wedi canolbwyntio'n bennaf ar destun a pherfformiad. Mae fy gwaith mwy diweddar, a berfformiwyd yng Nghymru yn bennaf ac a ddatblygwyd yn benodol wrth gymryd rhan ym mhreswyliad UNIT(e) G39, wedi mynd ati i archwilio'r 'byd celf', wrth i mi ddatblygu o fod yn fyfyriwr i weithio'n annibynnol.

Ar ôl ymuno'n ddiweddar â stiwdios Bomb Factory Art Foundation yn Llundain, mae fy mherfformiadau wedi datblygu'n sylwebaethau comig am 'yr artist addawol', 'y myfyriwr newydd raddio' a'r 'artist perfformio' fel brand, yn enwedig ar y rhyngrwyd ac yng Nghymru. Dw i wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol - alla' i ddim parhau i fy ngalw fy hun yn artist 'newydd raddio' ac wrth i mi ddatblygu i fod yn ddim ond 'artist ' mae angen i fy sylwebaeth ac i themâu fy mherfformiadau newid i adlewyrchu hynny, ac adlewyrchu'r rhyngweithio rhyngof ac artistiaid a churaduron eraill. 

Latest Posts

Dim wedi’w bostio eto – edrychwch eto’n fuan!

Prosiect

Bydd cael profiad o Fenis fel goruchwyliwr yn rhoi'r deunydd angenrheidiol i mi i ddyfeisio gweithiau newydd trwy wneud cysylltiadau gydag artistiaid eraill ar wahanol adegau yn eu gyrfaoedd. Bydd yn gyfle hefyd i weld sefydliad celfyddydol ac arddangosfa gelfyddydau gyfoes o safbwynt gwahanol i'r hyn a geir fel aelod o'r cyhoedd.

Mae gen i awydd dwfn i ddefnyddio'r flwyddyn hon i symud fy ngwaith artistig yn ei flaen ac i ehangu fy nghysylltiadau a fy ngwybodaeth am gelfyddyd gyfoes. Dw i'n angerddol o blaid gwaith artistig o Gymru ac yn falch o fod yn un