AJ Stockwell

AJ Stockwell

Caf fy hudo gan y modd y mae deunyddiau yn llithro trwy le ac amser ac mae fy ngwaith yn dehongli ein perthynas ddynol gyfoes ag arteffactau drwy gyfrwng ieithoedd benthyg a phrosesau o ddisgyblaethau eraill (serameg, deintyddiaeth, archeoleg, mwyngloddio, dawns ...). Dw i'n aml yn cynnal 'sgyrsiau' gyda chymunedau penodol, arbenigwyr ac aelodau o fy nheulu er mwyn cynhyrchu testunau a sgriptiau sy'n dod wedi hynny yn rhan o'r gwaith, ar ffurf naratifau wedi’u hail-greu.

Eleni cefais fy newis i fod yn un o dri artist Standpoint Futures a chyn hynny treuliais gyfnod preswyl gyda UNIT(e), g39 (2016).O'r Alban yn enedigol, dw i wedi byw ledled yr Alban, Cymru a Lloegr ac ar hyn o bryd dw i'n byw yng Nghaerdydd.

Prosiect

Mae Fenis yn arteffact, gwrthrych synthetig wedi'i glymu i'r tir mawr. Mae gen i ddiddordeb yn y modd y mae'r lle fel petai'n hunan-ganibaleiddio; yn ystod y Biennale mae Fenis yn derbyn llwyth o ymwelwyr. Dw i erioed wedi ymweld â'r Biennale a dw i'n ei ddychmygu ar sail profiadau ffrindiau a thrwy ddarllen amdano. Dw i'n dychmygu'r ymwelwyr fel màs sy'n araf bwyso ar y ddinas, ac yn cyfrannu at suddo’r ddinas. Mae hwn yn naratif dw i'n awyddus i'w archwilio drwy gyfrwng fy mhrofiad fy hun. Dw i'n bwriadu treulio amser yn Fenis yn casglu gwybodaeth a allai fynd ar goll fel arall a hynny drwy ffurfio casgliad o synau, delweddau a geiriau sy'n adlewyrchu fy mhrofiad o'r ddinas fel endid solet.

Yn ystod cyfnod rhaglen Invigilator Plus, dw i'n bwriadu cyfarfod â goruchwylwyr ac artistiaid eraill gan feithrin perthnasau newydd y gallaf eu datblygu y tu hwnt i gyfnod y Biennale. Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau 'Open Table' gydag artistiaid eraill a dw i'n awyddus i fynychu’r rhain.